Zasady współpracy

Strona internetowa www.krzysztofklimkowski.com to prywatny blog poświęcony zarabianiu online.

Dołączając do programów z moich linków referencyjnych #OŚWIADCZASZ że zapoznałeś/aś się z poniższą informacją.

▶  Treść materiałów na kanale Krzysztof Klimkowski oraz artykułów, wszelkich tekstów, prezentacji, nagrań audio i video w domenie i subdomenach: www.krzysztofklimkowski.com mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005r. Nr 206, poz. 1715).

🔹Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w materiale jak i jakichkolwiek materiałach instruktażowych.

🔹Zarabianie i pomnażanie pieniędzy (inwestycje: nieruchomości, giełda papierów wartościowych, giełdy walutowe, krytptowaluty, biznesy typu START-UP, forex, lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne i każdy inny rodzaj inwestycji) wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości wpłaconego kapitału.

🔹Decyzje o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji/wpłaty podejmuj samodzielnie.

Wykorzystanie pieniędzy, których utrata spowodowałaby drastyczne pogorszenie stanu domowego budżetu, zmiany standardu życia lub kłopoty finansowe, jest stanowczo odradzane!

W razie pytań napisz do Mnie najlepiej na Facebooku